Valpeplaner

Vi planlegger et valpekull på Goldkooiks Dina og vår avls hann Lucas 2024/2025

Vi legger stor  vekt på at valpene skal bli friske, funksjonelle bruks og  familiehunder.  Helse og gemytt er det viktigste i vårt avlsarbeid, vi bruker kun  friske hunder med bra gemytt som har tatt alle raseklubbens anbefalte helsetester.  Gemyttet og bruksegenskapene  er meget bra både på våre hunder og de hannene vi velger . 

 

 Valpene  vil vokse opp sammen med oss i stuen. Vi vil legge så godt grunnlag vi kan for at de skal bli sunne, sosiale, barnevennlige familehunder.  De vil bli tatt  med ut på bilturer,  leke med barn, å møte nye mennesker og dyr. Samt båndtilvending, burtilvending og alenetid med hver enkelt valp. De vil bli helsesjekket, vaksinert og chipmerket hos vetrinær og registrert i NKK. De får også  med seg en valpepakke.

 

Jeg velger selv ut valp sammen med kjøperne rundt 7 ukers alderen, da er valpene blitt så store at en kan se mer tydelige personlighetstrekk hos dem. Dette er for å få best mulig match for kjøper.

 

Valpekjøpere er velkommne til å komme og hilse på oss og valpene etter de har fyllt 3 uker.

Å ellers har du lyst til å lære mer om kooikeren er du hjertelig hvelkommen til et uforpliktende besøk hos oss. 

 

English

 

Our goal is to breed healthy and functional family dogs. Health and mentality are most important in our breeding work, we only use dogs witch are healthy , and has done al the health tests that are required. The  physical and mentality health are very good in both of our dogs and the males we choose.

 

The puppies will grow up with us in the living room. We will do our best  so that they can become healthy, social, child-friendly family dogs. They will be taken out on car trips, playing with children, meeting new people and animals. As well as leash training, get used to be in a cage for car trips and a lot of single-time and snoggeling with each puppy. They will visit the veterinarian for health check, vaccinated, chipmarked  and registered in NKK.

 

I choose the puppy myself with the buyers around the age of 7 weeks, then the puppies have become so large that one can see more distinct personality in them, trying to find the mest match.

 

Puppy buyers are welcome to come to visit us and the puppies after they have turned 3 weeks.

 

Otherwise if you would like to learn more about the kooiker, you are most welcomed to a non-binding visit with us.