Om oss

Jeg og min samboer bor i Egersund. Vi jobber begge  i Aker solutions.  Barna har flyttet ut av redet, så mye av fritiden går i turer , lek og trening med hundene. Jeg er styremedlem i Dalane hundeklubb,  har fullført NKK instruktørutdannelse trinn 1 å er innstruktør på grunnkurser i adferd/ trening / oppdragelse.  For å få mest mulig kompetane utenom erfaringsoverføring, har jeg også tatt NKK`s oppdretterskole.

 

Har stort sett hatt hund hele livet.Min første hund var en Skotsk fårehund ,etter den ble det border collie. Den siste jeg hadde før jeg fikk Bekka var en blandingshund som ble 16 år gammel. Sorgen var stor og det gikk noen år før jeg bestemte meg for å få en ny hund. Gleden var desto større da vi på høsten 2012,  hentet Bekka hjem fra  Danmark.

Vi  fallt fullstendig for denne flotte rasen. En fantastisk blanding av mykhet, tøffhet, og ikke minst lærevillighet  og innteligens.

 

Våre hunder er først og fremst familiehunder, i tillegg bruker jeg dem aktivt i flere ting :

 

Lydighetskonkurranser. Drevet med dette i noen år. Bekka har fått tittel LP1 og LP2 her, konkurrer nå i klasse 3 hvor hun får  bra tilbakemeldinger om at hun har veldig bra potensiale, hun er kvikk og stråler av lykke når hun får jobbe.  Adele har fått tittel i klasse 1 å konkurrere nå i klasse 2..

Rallylydighet klasse  Elite 

Blodspor. Målet er å bli godkjente ettersøks ekvapisjer  for eks påkjørte / skadde dyr.

Agility. Leker oss litt med dette bare  for at hundene skal få en morsom aveksling.

Utstilling.

 

 

Bekka har hatt 2 flotte kull.  Adele har hatt sist første  sommeren 2019, vi har beholdt 1 tispe og 1 hann hos forvært.


Vi er så heldige å få uvurderlig hjelp og støtte  i  Bekkas erfarne oppdretter Helene Blaschke i Danmark. Hun har drevet oppdrett i mange år og kjenner godt til de forskjellige kooikerlinjene

Jeg har også en side på FB med valpebilder og videoer  Kennel-goldkooik`s kooikerhunder

 

 

 

Kontakt

Addresse

Karin Gabrielsen

Jonasrodveltsvei 52 B

4372 Egersund

 

Mail : karin.gabrielsen68@gmail.com

Tlf. 41373191

 

 

Medlem av Dalane hundeklubb, NKK og Norsk kooikerklubb

Fullført og bestått instuktørskolen

English

 

 

Me and my cohabitant live in Egersund. We both work in Aker solutions. The children have moved out of the

nest, so much of my free time are spent  on walks, play and training with the dogs. I am a board member of Dalane dog club. Have completed NKK  dog instructor education step 1 and lead basic courses in behavior / training / obedience

In order to gain the most poosible competence , I have also taken NKK`s breeder school.

 

Dogs has always been a big part in my life. My first dog was a Scottish sheepdog,  the next a border collie. The last dog I had before I got Bekka was a mixed dog that was 16 years old. The grief was great when she died and it took  some years before I decided to get a new dog. The joy was all the greater when we got Bekka home from Denmark in autumn 2012.

We fell completely in love with this great breed. A wonderful blend of softness, toughness, fantastic learning ability and Intelligence 

 

 

Our dogs are primarily family dogs, in addition I use them actively in several things:

 

Obedience Competitions. Bekka has been titled LP1 and LP2 here, compete now in class 3 where she gets good feedback that she has very good potential, she is quick and radiant with happiness when she gets to work. Adele has been awarded title 1 in class 1 now to compete in class 2.

Rally Obedience Bekka Clas. 2 and Adele Clas 1 

Blood tracing. The goal is to become approved in  tracing so that the dogs can be used in for example to find  injured animals. 

Agility. just for fun. 

Dog shows

 

Bekka has had 2 beautiful litters.   her daughter Adele had 1 litter summer 2019.

We keept 1 male and 1 female for future breeding.


 We are so lucky to have help and support in Bekka's experienced breeder Helene Blaschke in Denmark

 

 

Contact info.

 

Addresse

Karin Gabrielsen

Jonasrodveltsvei 52 B

4372 Egersund

NORWAY

 

Mail : karin.gabrielsen68@gmail.com

Tlf. 41373191

 

 

 

Member of Dalane dogclub, 

The Norwegian kennel club and the Norwegian Kooikerclub