Kooikeren

Mentalitet og atferdKooikeren hadde som oppgave å lokke ender og være gårds- og vakthund. I andefellene jobbet den i et stille og atskilt miljø. Hunden måtte være stabil, rolig men på alerten, selvsikker og ha stor vilje til å samarbeide med eieren. En av deres oppgaver var å holde rent for skadedyr som f. eks. villkatter, rotter og mink. Dette innebar at skadedyrene skulle elimineres av hunden selvstendig, noe som blant annet krevde skarphet, utholdenhet, raskhet og smidighet

.

Mentalitet

Kooikeren er fortsatt en arbeidende hund med mye energi som den behøver å få utløp for, og den skal ha samme egenskaper som tidligere. Det er en aktiv hund som har stor interesse av å jobbe sammen med sin eier.Kooikeren skal ha mye mot og skal ved redsel kunne samle seg for å undersøke det som skremte den, og avreagere raskt. Den skal også ha lett for å koble av. Kooikeren er livlig og veldig leken. Den er en våken,

aktiv og intelligent hund med et gladlynt temperament. Den er veldig lydhør og reagerer raskt, noe man kan utnytte når man dresserer og aktiviserer den. Noen har stor jaktinteresse. Kooikeren blir sent psykisk moden, som oftest ikke før i 3 årsalderen.


Atferd

Dette er mye hund i liten forpakning, og krever en eier som er tydelig og konsekvent for at den skal kunne formes til en samarbeidsvillige og trivelige hund. Kooikeren er en følsom og myk rase, det har derfor ingen hensikt å være hard mot den. Da melder den seg ut og tar ikke til seg læring. Det er viktig at man behandler den mildt, men konsekvent og gjerne med litt humor da dette er noe den har masse av. Ved redsel kan den vise sinne. Dette må ikke forveksles med at hunden er aggressiv, men er deres måte å beskytte seg på om den føler seg utrygg. Det er derfor viktig med god sosialisering og miljøtrening fra man får valpen i hus. Valper er som regel svært sosiale. Deres reserverthet dukker oftest opp i 1 – 2 års alderen, men får de masse gode opplevelser fra de er valper, slipper man som regel unna at hunden blir veldig reservert. Svært sosial kan man ikke regne med at de blir, men de skal kunne omgås fremmede.
Kooikeren blir svært knyttet til sin familie. Det er sjeldent den stikker av om den får mulighet. Den holder seg i nærheten av sin eier, og fotfølger gjerne denne da den ønsker å være med på alt som skjer. Den har en svært sterk flokktilhørighet og bør derfor ikke stenges ute fra familien. Når det gjelder barn, bør hundene få tidlig sosialisering, gjerne allerede fra tidlig i valpekassa. Kooikeren kan bli en flott familiehund, om den blir riktig sosialisert og foreldre lærer barn at når den går unna eller ligger på plassen sin, så skal den få være i fred.Kooikeren har også en god dose vakt i seg, den vil gjerne vakte hus og hjem. Dette ligger i deres natur. Det anbefales derfor ikke å binde hunden utenfor hjemmet, da dette vil trigge vaktinnstinktet.


Kooikeren har et tydeligkroppsspråk og den gir beskjed dersom det er noe den ikke liker eller er redd for. Sterke reaksjoner bli av mange tolket som aggresjon, mens reaksjonene ofte skyldes at det blir for stor belastning i forhold til den påkjenningen den har blitt utsatt for. Det er uten tvil en arvelig komponent i mye av dette.Det er selvfølgelig viktig at Kooikeren fungerer i samfunnet. Det aller viktigste er at den fungerer godt som familiehund. Aggresjon, ekstrem skyhet eller overdominant atferd er ikke akseptabelt. Tidligere ble Kooikeren beskrevet som en hund som ikke sjelden var reservert, og i blant aggressiv. Vi opplever nå sjelden aggressive hunder og inntrykket av rasen begynner å forbedre seg.


Norsk Kooikerklubb - RASRasebeskrivelse for  KOOIKERHUND (314)

Opprinnelsesland/

hjemland Nederland

Helhetsinntrykk

Aktiv hund med nesten kvadratisk bygning. Hale med vel­utviklet fane, høyt båret hode.


Viktige proporsjoner

Kroppslengden noe mer enn mankehøyden. Skallelengden tilnærmet lik snutelengden.

Adferd/ temperament


Aktiv, glad, ikke bråkete, vennlig, godlynt, meget avhengig av sitt hjemlige miljø.

Andelokker