Goldkooik`s Adele

N UCH N RL CH LPI LPII RLI RLII RLIII Goldkooik`s Presious Adele

 er Bekkas datter født.5 september 2016


Titles :

Norsk utstillings champion/ Norwegian show champion 

Norsk rallychampion 

LP1    Konkurannse Lydighet  /Conpetition obedience

LP11  Konkurannse Lydighet /Conpetition obedience

RL1    Rallylydighet  / Rally obedience

RL11  Rallylydighet  / Rally obedience

RL111  Rallylydighet  / Rally obedience

Litt om Adele

 

 Det er vår lille "rampejente" tøff, vilter og meget nyskjerrig. Hun er høyt og lavt , sprudler av energi og glede, smiler med alle tenna på tørk når hun skal smiske. Hun er veldig glad i alle  hunder hun treffer på å er stort sett klar for lek med de fleste.  Selv om hun er vilter og litt "vimsete" får jeg hele hennes oppmerksomhet når vi trener. Hun har et meget godt potensial for å bli en god  lydighets hund. Hun løp i ruta kun 5 mnd gammel .Hun går også blodspor.   Det beste hun vet er besøk av mine barnebarn på 2 og 7år. de har glede av hverandre hun elsker barn.

 

Hun er nå 1 år og har debutert både lydighet og utstilling med flotte resultater. Hun liker også veldig godt å gå spor. Hun har hatt sin 1 løpetid og har etter den blitt mye roligere og mer voksen. Hun er en fantastisk hund og meget sosial elsker å få være med steder hvor hun treffer mange andre. Liker veldig godt andre hunder så sant de ikke rører sekken av mor med godbitene i .

 

2 år leken og sprudlende. Hun har blitt en flott hund. I lydighet har hun fått tittel i klasse 1 og har begynt å  konkurrere i klasse 2

Rallylydighet tittel klasse1.

Hun gjør det også veldig bra i utstilling . 2,4 år ble hun Norsk utstillingschampion Internasjonal utstilling BØ 15.02.2019


Hun er nå 4 år har tittel i rally klasse 2 mangler 1 førstepremiering på tittel klasse 3. sist stevne ble det direkte opprykk til eliten med en 1 plass i klassen.

LP har hun fått en førstepremiering i klasse 2. vinner av klassen.

Hun har fått 1 valpekull sommerem 2019,  7 fine små som hun var en fantastisk mor for.


2020 ble et flott år hun fikk tittel i rally klasse 2 og 3  samt  to førstepremier i konkurranselydighet klasse 2

2021 blir et spennende år med start i Eliteklassen rally og jakten på certene. oppnås det 3 av forskjellige dommere får en tildelt tittelen Norsk rallychampion.

vi vil også forsette med lydighet det går veldig bra nå i klasse 2 mangler 1 førstepremie på tittlen.

2022 Rallychampion og mellomtittel i konkuranselydighet

 

 


English

 

A little about Adele

 

She is our little "wild girl" tough, wild and very curious. She is "everywhere" bursts of energy and joy, smiles  with all her teeth showing . She is frendly of all the dogs she meets and ready for play.  Although she is wild I get all her attention in training. She has a very good potential to become a good obedience dog. The best thing she knows is when my grandchildren are visiting us , there will be a lot of snuggeling and playing, she loves children. We altso do a bit tracking and agility just for fun.

 

1 year old and has debuted both obedience and dog shows with great results. She also likes tracking very well. She had her first heat and after that she has become more calmer and more adult.  She is a wonderful dog ,  loves to travel with us and visit new places, still very sosial with other dogs as long as they dont touch moms sack with the goodies. 

Fireworks, shots, large crowds, take a lift ,driving and beeing on the boat are no problem.  When she goes whithout her leash on, she is never more than a few meters away from us.

 

 

2,4  years old  very playful and lively.  She has become a great dog. In obedience, she has received a title in class 1 and has started to compete in class 2.

Titlel in Rally obediance class 1.

She also does very well in dog shows , became Norwegian Chow Champion at only 2,4 years old.


4 years old, has a title in rally class 2, lacks 1 first prize for a  title class 3. last competition there was a direct promotion to the elite with a 1st place in the class.

LP she has received a first award in class 2. winner of the class.
She has got 1 litter of puppies in the summer of 2019, 7 nice little ones for which she was a fantastic mother.


2020 was a great year she won the title in rally class 2 and 3 as well as two first prizes in competition obedience class 2

2021 will be an exciting year starting in the Elite Class rally and the hunt for the CACs.

If 3 different judges are awarding her CACs,  she will be awarded the title Norwegian Rally Champion


 

 

Utstillingsresultate/ Results from dog shows

Valp

 BEST I RASE / BOB 4 ganger

 GRUPPEVINNER / BIG 4 ganger

 2 BEST IN SHOW

  JUNIOR

   BEST I RASE / BOB 2 ganger

   3 GRUPPEVINNER/ BIG 1 gang

   2 CERT

   2 BJT rasespesial ex.

Unghund

Nordisk utstilling Bergen 2018

Beste unghund. 2 beste tispe med CK og reserve Nordisk CERT 

Exc. UK 1UKK CK R. CERT  2 BTK Res. Nordic Cert

Voksen åpern klasse/  Adolts open clas

Orre Internasjonal 15.09.2018  Beste tispe åpen klasse med CK, 4 beste tispe  Exc. AK  1AKK CK  4 BTK


Internasjonal utstilling BØ 15.02.2019 :Beste tispe åpen klasse . 2 Beste tispe

Exc. AK  1AKK CK  CERT 2 BTK R.CACIB. Tildelt championatet

17.06.2019 Very Good